Ostan kirjoja:

 1. Faravid no 5. Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja
 2. Keski-Suomea ja suomalaisia: 5, 7-
 3. Kaukomieli 2 ja 12
 4. Virittšjš v. 1932 sid., 1984: 2,3, 1987, 1988:1,2,3, 1989:4, 1991, 1993:1,4, 1994:1,2, 1995, 1996:1,2,4, 1997-2000, 1. jakso:1
 5. Suomi 1.jakso:1-7,11,13,14,15,16,18,19,20. 2.jakso:4-6, 8-20. 3.jakso:1-6,10
 6. Simo Korpelan teoksia
 7. Jšrvi Hanna: Rannankartanon toivo. Karisto 1917
 8. Toivakan Joulu -lehtiš v. 1966-78

 1. Opettajain lehti, s. 552-553, 1945
 2. Yhdyslanka, joulunumero, 1950
 3. Suomen kuvalehti 1955: no 33
 4. Fölisön 1-2, 1959
 5. Språkliga bidrag. Meddelanden frŚn seminarierna för slaviska språk..., 1960
 6. Puukello 2, 1960
 7. Karjalan heimo -lehti: 1958: no 9-10, 11-12, 1960: no 5-6, 1961: no 1-2, 1962: no 1-2, 3-4, 5-6, 1963, 7-8, 9-10, 1964: no 5-6, 1965: no 11-12, 1966: no 9-10, 1967: 1-2, 1968: no 11-12, 1972: no 5-6, 1973: 11-12, 1974: no 9-10, s. 203-205, 1975: 1-2, 1977: 7-8, 1978: no 1-2, 11-12, 1979: no 3-4, 11-12, 1982: no 3-4, 5-6, 1984: no 3-4, 1985: no 3-4, 5-6, 9-10, 11-12, 1986: no 7-8, 9-10, 1988: no 3-4, 11-12, 1989: 5-6, 1990: no 5-6, 7-8, 9-10, 1991: no 1-2, 1994: no 7-8,
 8. Kotiseutu s. 61-162, 1963
 9. Congressus ...fenno-ugristarum Budapestini...IX s.295-304, 1963
 10. Oma markka 1, 1964
 11. Valvoja 1, 1964
 12. Suomen silta 2, 1966
 13. Seulaset s. 37-39, 1970
 14. Etudes finno-ougriennes V, Paris, 1970
 15. Studier i nordisk filologi 58, 1971
 16. Etudes finno-ougriennes 8, Budapest, 1972
 17. Sovetskoje finno-ugrovedenije VIII, 1972
 18. Seulaset s. 71-73, 1972
 19. Opuscula Instituti linguae Fennicae, Univ. Helsingiensis 40, 1973
 20. Suomi-Puola -yhdistyksen tiedotuslehti 2, 1974
 21. Seulaset 2, 1975
 22. A vizimadarak népe (s.419-428), Budapest, 1975
 23. Suomalainen Tiedeakatemia 1973, 1975
 24. Seulaset 4, 1976
 25. Look at Finland 2, 1976
 26. Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften 1973, 1976
 27. Vuorovaikutus 4, 1976
 28. Studia z dziejów Polsko-Wegierskich stosunków literackich, 1977
 29. Seulaset 4, 1977
 30. Suomi-Puola -yhdistyksen tiedotuslehti n:o 4, 1977
 31. Punalippu n:o 11, 1986
 32. Inkeriläisten viesti no 2, 1987
 33. UrŠlisztikai tanulmŠnyok ; 2, (+ eripainos) 1989
 34. Kieliposti n:o 9, 1989
 35. Maailma ja me n:o 3, 1990
 36. Aamulehti 17.1.1990

AntiquariNet kirjamyynti / Books for Sale
s-posti: tiedot(št)tie.to
Sivu avattu 11.1.1997, muutettu: 24.6.14.