Akateemikko Pertti Virtaranta - julkaisuja


Pertti Virtarannan (20.5.1918 - 9.7.1997) julkaisuja on aiemmin julkaistu mm. Helmi Virtarannan (19.12.1919-8.9.1999) laatimassa Pertti Virtaranta -bibliografiassa vuosille 1942-77 Kalevalaseuran vuosikirjassa no 58 (v. 1978). Siinä on mukana monografioiden lisäksi myös lehtiartikkeleita ja sarjajulkaisuissa yms. olleita kirjoituksia.

Helmi Virtaranta laati v. 1977 jälkeisistä julkaisuista luettelon, jota on myös hyödynnetty tässä. Tiedot ovat vielä tarkistamattomia ja puutteellisia.

Laajennettu ja täydennetty bibliografia löytyy teoksesta:
Torikka, Marja – Yli-Paavola, Jaakko (toim.):

Täyttä työtä: Akateemikko Pertti Virtarannan satavuotismuisto.

Karjalan sivistysseura, 2018.

.


Julkaisuja 1942-1999

(1942-1977 vain monografiat, koonnut T. Pitkänen)
  1946
 • Länsiyläsatakuntalaisten murteiden äänehistoria I. Konsonatit. 396 s. SKS Toimituksia 230.

  1947

 • Vanha kansa muistelee. 352 s. + 32 kuvas. WSOY.

  1950

 • Hämeen kansa muistelee. 504 s. + 32 kuvas. WSOY.

  1953

 • Elettiinpä ennenkin. 331 s. + 32 kuvas. Oy Tyrvään sanomat. Vammala.
 • Sana ei sammaloidu. 462 s. + 32 kuvas. WSOY.

  1955

 • Elettiinpä ennenkin (lisätty laitos). Vanhaa Satakuntaa VI; 337 s. + 32 kuvas. Vammala.

  1957

 • Länsiyläsatakuntalaisten murteiden äännehistoria II. Vokaalit. 427 s. SKS Toimituksia 251.

  1958

 • Pääpainollisen tavun jälkeisen soinnillisen dentaalispirantin edustus suomen murteissa. 269 s. SKS Toimituksia 252.
 • Vienan kansa muistelee. 128 valokuvaa ja piirrosta. 804 s. WSOY.

  1960

 • Juho Kujola, karjalan ja lyydin tutkija. 189 s. SKS Toimituksia 266.

  1961

 • Tverin karjalaisten entistä elämää. 272 s. WSOY.

  1963

 • Lyydiläisiä tekstejä I. 453 s. Suomalais-ugrilaisen seuran Toimituksia 129.
 • Lyydiläisiä tekstejä II. 419 s. Suomalais-ugrilaisen seuran Toimituksia 130.

  1964

 • Lyydiläisiä tekstejä III. 402 s. Suomalais-ugrilaisen seuran Toimituksia 131.
 • (& P. Soutkari) Näytteitä suomen murteista. 58 s. SKS Tietolipas 34.
 • Suomen kansa muistelee. Näytteitä suomen kielen vanhoista kansanmurteista. 360 s. + 32 kuvas. WSOY

  1971

 • Kultarengas korvaan. Vienalaisia satuja ja legendoja. 397 s. + 20 kuvas. SKS Toimituksia 303.

  1972

 • Polku sammui. Vienalaiskylien vaiheita rajan molemmin puolin. 264 s. + 32 kuvas. Kirjayhtymä.

  1973

 • Someron murrekirja. Kotiseudun murrekirjoja 1. 417 s. + 24 kuvas. SKS Toimituksia 309.
 • Vienalaisia lastenlauluja. 122 s. Castrenianumin toimitteita 3.

  1976

 • Karjalaisia sananlaskuja ja arvoituksia. 130 s. Castrenianumin toimitteita 15.
 • Lyydiläisiä tekstejä IV. 298 s. Suomalais-ugrilaisen seuran Toimituksia 132.
 • Tyrvään murrekirja. Kotiseudun murrekirjoja 2; 385 s. + 24 kuvas. SKS Toimituksia 328.

  1978

 1. Inkeriläisiä sananlaskuja ja arvoituksia. 135 s. Castrenianumin toimitteita no 18. Suomalais-ugrilainen seura.
 2. Vienan kyliä kiertämässä. Karjalaiskylien entistä elämää Venehjärvestä Kostamukseen. 287 s + 64 kuvas. Kirjayhtymä
 3. Die gesprochene und geschriebene Sprache des Schriftstellers anhand eines Beispieles. Studia z dziejów Polsko-Wegierskich stosunków literackich. Warszawa. s. 35-40;
  Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 67.

  Toimittanut:

 4. (&Seppo Suhonen) Lähisukukielet = Finnic languages: Karelian, Ludic, Vepsian, Ingrian, Votic, Livonian. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Suomi 119,3. Helsinki.
  Myös sarjassa: Näytteitä uralilaisista kielistä; 3

  1979

 5. Urjalanmurteinen aines Väinö Linnan Pohjantähtitrilogiassa. Teoksessa Explanationes et tractationes Fenno-Ugricae in honorem Hans Fromm: sexagenarii A.D.VII Kal.Jul.Anno MCMLXXIX oblatas. München. (Münchener Universitäts-Schriften; 3) s. 433-446.
  Zusammenfassung: Dialektales in Väinö Linnas Trilogie "Hier unter dem Polarstern";
  Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 67.
 6. Suomalaismurteet Amerikassa. Canadan Uutiset 45/1979, s. 12-13
 7. Karjalaisen perinteen tallennuksesta. Karjalan heimo n:o 3-4, s. 62-65.
 8. Muistelmia Mari Kyyrösestä. Karjalan heimo n:o 11-12, s. 200-204.

  1980

 9. Katri Peräläinen, inkeriläinen kielenoppaani. Kalevalaseuran vuosikirja 60 s. 117-135
 10. Onttoni Miihkali 1904-1979. Kalevalaseuran vuosikirja 60 s. 233
 11. De finska dialekterna i norra Skandinavien och deras historiska bakgrund. Teoksessa: Nord-Skandinaviens historia i tvärvetenskaplig belysning. Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 24. Umeå. s. 175-191;
  Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 72.
 12. Karjalaisista entisessä Tverin läänissä. Suomalais-ruotsalainen historian tutkijain symposio. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston julkaisuja. s. 93-112 + 12 kuvasivua;
  Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 76.
 13. Om karelarna i det forna Tverska guvernementet. Symposium för historiker från Sverige och Finland. Kulturfondens för Sverige och Finland skriftserie. s. 103-125 + 12 bildsidor;
  Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 77.
 14. Finnish language in America. Some Experiences and problems. Teoksessa Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20-27.VIII.1980. Pars II. Suomen kielen seura, Turku, s. 205.

  Toimittanut:

 15. (&Jaakko Yli-Paavola) Suomen murteet. Finnish dialects. Helsinki. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Suomi 119:1. 40 s.:kuv., kartt.
  Myös sarjassa: Näytteitä uralilaisista kielistä I

  1981

 16. Karjalaisia kulttuurikuvia. Ihmisiä ja elämänkohtaloita rajantakaisessa Karjalassa. 272 s. W+G
 17. Das finnische Tonbandarchiv: Geschichte und Gegenwart. Studia Fennica. Helsinki. Vol 23 s. 175-189;
  Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 84.
 18. Om karelarnas folkliga tradition i det forna Tverska guvernementet. Teoksessa Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok 1980. s. 83-131. Uppsala 1981;
  Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 85.
 19. Finnish Dialects in America. Some Expieriences and Problems. Teoksessa Finnish diaspora: papers of the Finn Forum conference, held in Toronto, Ontario, Canada, November 1-3,1979. Ed. by Michael G. Karni. The Multicultural History Society of Ontario. Toronto. s. 303-316;
  Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 87.

  1982

 20. Länsi-Kannaksen murrekirja. Kotiseudun murrekirjoja 3. 259 s. + 32 kuvas. SKS Toimituksia 353
 21. Havaintoja Kurravaaran murteesta. Teoksessa: Språkhistoria och språkkontakt i Finland och Nord-Skandinavien. Studier tillägnade Tryggve Sköld den 2 November 1982. Kungl. skytteanska samfundets handlingar 26. Umeå. s. 287-306;
  Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 91.
 22. Uusi Suomi - New Finland. Kalevalaseuran vuosikirja 62 s. 57-82. SKS. Helsinki;
  Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 92.
 23. Venäjälle 1600-luvulla syntyneet karjalaissaarekkeet. Karjalan Heimo n:o 3-4, s. 34-47.
 24. Venäjälle 1600-luvulla syntyneet karjalaissaarekkeet II. Karjalan Heimo n:o 5-6, s. 74-78.

  Toimittanut:

 25. (&Antti Iivonen, Seppo Suhonen). Voces amicorum Sovijärvi: in honorem Antti Sovijärvi: septuagesimum annum agentis die XXII mensis aprillis anni MCMLXXXII. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 181, 332 s.

  1983

 26. Viljakkalan murrekirja. Kotiseudun murrekirjoja 4. 272 s. + 32 kuvas. SKS Toimituksia 401.
 27. Osmo Hormia 1926-1983. Virittäjä vol. 87 s. 94-100
 28. Tverinkarjalaista parannustietoa. Kalevalaseuran vuosikirja 63 s. 231-241
 29. Juho Kujola. Teoksessa Sata vuotta suomen sukua tutkimassa: 100-vuotias Suomalais-ugrilainen seura. Mikko Korhonen, Seppo Suhonen, Pertti Virtaranta. Espoo, s. 211-229.
 30. Lauri Kettunen. Teoksessa Sata vuotta suomen sukua tutkimassa: 100-vuotias Suomalais-ugrilainen seura. Mikko Korhonen, Seppo Suhonen, Pertti Virtaranta. Espoo, s. 230-254.
 31. E. N. Setälä. Teoksessa Sata vuotta suomen sukua tutkimassa: 100-vuotias Suomalais-ugrilainen seura. Mikko Korhonen, Seppo Suhonen, Pertti Virtaranta. Espoo, s. 179-195.
 32. Lähisukuisten kielten tutkijoita. Teoksessa Sata vuotta suomen sukua tutkimassa: 100-vuotias Suomalais-ugrilainen seura. Mikko Korhonen, Seppo Suhonen, Pertti Virtaranta. Espoo, s. 211-229.
 33. Suomen kieli Pohjolassa. Finskan som språk i Norden: Hanasaaren kulttuurikeskus 8.-30.1.1983. Helsinki. s. 54-56.
  Sama ruotsiksi: Finska språket i Norden. s. 57-59
 34. Suomen kielen opiskelumahdollisuuksista Skandinaviassa ja ns. ulkomaanlehtorien toiminnasta Suomi pohjoismaisena kielenä. Finskan som språk i Norden: Hanasaaren kulttuurikeskus 8.-30.1.1983. Helsinki. s. 60-63.
  Sama ruotsiksi: Föreliggande möjligheter till studier i finska språket i Skandinavien: de s.k. utlandslektorernas verksamhet. s. 64-66
 35. 70-vuotias Niilo Valonen. Mit deutscher Zusammenfassung: Professor Dr. Niilo Valonen siebzig Jahre. Suomalais-ugrilaisen seuran Toimituksia 183. s. 13-27;
  Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 94.
 36. Erään tutkimusmatkan kuvaus. Teoksessa Kentältä kentälle: juhlakirja Erkki Alakönnin 70-vuotispäiväksi 2.2.1981. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen julkaisu 10. s. 139-174 + 16 kuvasivua;
  Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 95.
 37. Lehtoripäivien avaus. Ulkomaanlehtorit Unkarissa 17.-22.5.1982. Helsinki: Helsingin yliopisto. Castrenianumin toimitteita 25. s. 6-7
 38. Rajantakaisesta Karjalan kulttuurista, erityisesti kirjallisuudesta (referaatti). Ulkomaanlehtorit Unkarissa 17.-22.5.1982. Helsinki: Helsingin yliopisto. Castrenianumin toimitteita 25. s. 109-111
 39. (& Seppo Suhonen, Mikko Korhonen) Valokuvanäyttely Helsingin yliopistossa 29.11.-15.12.1983 : 100-vuotias Suomalais-ugrilainen seura. Helsinki. Suomalais-ugrilainen seura, 1983 (Offset oy). 19 s.

  Toimittanut:

 40. (&Mikko Korhonen) Ulkomaanlehtorit Unkarissa 17.-22.5.1982. Helsinki: Helsingin yliopisto. Castrenianumin toimitteita 25
 41. Karjalan kielen sanakirja. Päätoim. Pertti Virtaranta. III. L-N. XVI:3. [5] + 584 p. Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Suomalais-Ugrilaisen Seuran sanakirjasarja (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 25)
 42. (&Seppo Suhonen) Lähisukukielet. Finnic languages. Karelian, ludic, vepsian, ingrian, votic, livonian. Helsinki. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Suomi 119:3. 72 s.:16 kuvaa. 2. kojattu painos
  Myös sarjassa: Näytteitä uralilaisista kielistä III

  1984

 43. Lyydiläisiä tekstejä V. 107 s. Suomalais-ugrilaisen seuran Toimituksia 165.
 44. Julius Mägiste 1900-78. Finnish-ugrische Forschungen XLVI. Helsinki. s. 217-225
 45. *mäden-tyyppinen monikon genetiivi vanhassa kirjasuomessa ja paikannimissä. Nykysuomen rakenne ja kehitys. Toim. Heikki Paunonen, Päivi Rintala. 2:Näkökulmia kielen vaihteluun ja muuttumiseen. Helsinki. Tietolipas 95. s. 155-174
 46. Uuutera mehiläinen kirjojen puutarhassa. Hetki sillalla. Juhlakirja Kai Laitiselle hänen täyttäessään 60 vuotta 27.9.1984. Sanomaprint Oy. s. 150-162
 47. Über das s im Karelischen. Studien zur phonologischen Beschreibung uralischer Sprachen. Toim. Péter Hajdú - László Honti. Bibliotheca Uralica 7. Akadémiai Kiadó. Budapest. s. 259-274;
  Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis 100.
 48. K.V. Manzin tverinkarjalaisen perinteen ja kielen tallentaja. Karjalan Heimo n:o 3-4, s. 52.
 49. Uusi Suomi-New Finland. Finnish Americana 6 (1983-1984). s. 34-39.

  1985

 50. J. S. Jelisejev 60-vuotias. Virittäjä s. 65-
 51. Kalevalan kielestä. Det finske Kalevala: rapport om Kalevala-symposiet i Köbenhavn den 17.-18. mai 1985. Köbenhavn. (Finske afdelnings skrifter; 1), s. 133-142
 52. Henkilökohtaisia muistelmia akateemikko Paul Aristesta. Läänemeresoomlastest neenetsiteni: uurimusi ja memuaare. Toimetuskolleegium: H. Ahven et al. Tallinn, s. 146-153
 53. Kiikan murretta tutkimassa. Vähähaaran vuosikirja. Kiikka. s. 19-36
 54. Komilaiset eivät päästä perinteitään unohtumaan. Tyrvään Sanomat no 102, 12.9.85, s. 6
 55. Komilaiset eivät päästä perinteitään unohtumaan. Karjalan Heimo n:o 11-12, s. 240.
 56. Karjalan kielestä. Karjalan Heimo n:o 9-10, s. 196-198.
 57. Mouhijärven murteesta ja sen tallentamisesta. Mouhijärven Joulu 1985, s. 22-25
 58. Kahdeksan kysymystä Karjalan kävijöille. Karjalan heimo n:o 5-6, s. 115-116.
 59. (&Seppo Suhonen) Viron kirjakieli. 2. painos. SKS
 60. (&Helmi Virtaranta) Akuliina Mihailovna, aktiivinen veteraani. Karjalan Heimo n:o 3-4, s. 58-63.

  Toim.

 61. (&Seppo Suhonen) Viron kirjakieli. Estonian. The Literary Language. Helsinki. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Suomi 130. 103 s.:kuv. Toinen, uudistettu painos
  Myös sarjassa: Näytteitä uralilaisista kielistä II

  1986

 62. (&Helmi Virtaranta) Kauas läksit karjalainen. Matkamuistelmia tverinkarjalaisista kylistä. 320 s. WSOY
 63. Haljärven lyydiläismurteen muoto-oppia. 179 s. + 4 kuvasivua. Suomalais-ugrilaisen seuran Toimituksia 190.
 64. Erkki Ala-Könni 75-vuotias. Virittäjä s. 80-
 65. Väinö Kaukonen 75-vuotias. Virittäjä s. 82-
 66. Karjalan kielen tutkimuksesta ja harrastuksesta Neuvostoliitossa v. 1970-85. Virittäjä s. 343-
 67. Paula Palmeos 75-vuotias. Virittäjä s. 444-
 68. Karkun murrekirja. Kotiseudun murrekirjoja 6. 253 s. + 32 kuvas. SKS Toimituksia 440.
 69. Juhlavuoden kirjasatoa. Kalevalaseuran vuosikirja 66 s. 206-219
 70. Utforskning av språk och traditioner i mellersta Skandinaviens finnskogar. Värmlandsfinnar: om finnskogens historia och kultur. Stockholm. s. 81-113: kuv. Eripainos
 71. Zur Sprache der Amerikafinnen. Teoksessa Lyökäme käsi kätehen : Beiträge zur Sprachkontaktforschung im Bereich des Finnougrischen und des Germanischen : A. D. Kylstra zum 65. Geburtstag. Hrsg.: Károly Gerstner et al. Amsterdam. s. 177-189
 72. Vuokkiniemen kauppiaita. Karjalan Heimo n:o 7-8, s. 135.
 73. Kaukaiset karjalaiset. Karjalan Heimo n:o 9-10, s. 196-197.

  1987

 74. Tampereen murrekirja. Kotiseudun murrekirjoja 8. 278 s. + 32 kuvas. SKS Toimituksia 473.
 75. Maria Zaitseva 60-vuotias. Virittäjä s. 218-
 76. Karkun murrekirjan julkistaminen. Vanhan kirjallisuuden vuosikirja 1987. Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry. Vammala. s. 96-97, 99-100
 77. Hurmaavat Hilmat. Filmausmatkalla Pohjois-Inkerissä syyskuussa 1986. Punalippu n:o 11.
 78. Kirjailijanauhoituksista kielentutkijan näkökulmasta. Teoksessa Kirjailijahaastattelut. Tietolipas 103. SKS. s. 59-87
 79. R. E. Nirvi in memoriam. Vuosikirja, Year Book 1986-1987. Suomalainen tiedeakatemia. s. 99-103. R. E. Nirvi, Gedenkworte s. 103-104
 80. Tverin ihme. Teoksessa Karjala-lipas, toim. Benjam Myllyselkä. Imatran seudun karjalaiset ry, Imatra 1987, s. 65
 81. Irina Filimonoff ja kielentutkimus. Inkeriläisten viesti no 2, s. 10-13: kuv. Eripainos

 82. Arvostelu: Matti Larjavaara, Itämerensuomen demonstratiivit I. Finnish-ugrische Forschungen XLVIII. Suomalais-ugrilainen seura. s.

  1988

 83. L. Kr. Daan tietoja Kuolan karjalaisista. Virittäjä s. 155-
 84. Europaeus Kuolan niemimaan karjalaiskylissä. Kalevalaseuran vuosikirja 67 s. 117-126
 85. Esipuhe. Teoksessa Aulis J. Joki: Kaukomailta ja työkammioista. Castrenianumin toimitteita 29. Helsinki . s. 5-8
 86. Considerations on American Finnish, Particulary Its Vocabulary. Teoksessa Michael G. Karni-Olavi Koivukangas-Edward W. Laine (toim.). Finns in North America. Proceedings of Finn Forum III, 5-8 September 1984, Turku, Finland, s. 355-366. Migration Studies C 9. Institute of Migration. Turku.
 87. F.E.Sillanpää in freier Rede. Teoksessa Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen Nr. 20, s. 45-48. Aus dem Finnischen von Ingrid Schellbach-Kopra
 88. Havaintoja Teiskon paikannimistä. Eripainos: Teiskon kirkon juhlakirja. Tampere. s.73-81
 89. Käyntikortti Bereczi Gáborin onnittelemiseksi. Eripainos: Urálisztikai tanulmányok ; 2. s. 387-389. Budapest
 90. (&Helmi Virtaranta) Muistelmia matkaltamme rajantakaiseen Karjalaan. Karjalan heimo n:o 3-4, s. 58-61.
 91. (&Helmi Virtaranta) Vanhan runon taitajia Iro Remsu. Karjalan heimo n:o 11-12, s. 182.

  1989

 92. Suru virret suuhun tuopi. Tverinkarjalainen itkuvirsi. 107 s. SKS Toimituksia 501.
 93. Professori Michael Branch. Vanhan kirjallisuuden vuosikirja 1989. Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry. Vammala. s. 16-17
 94. Professori Gábor Bereczki. Vanhan kirjallisuuden vuosikirja 1989. Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry. Vammala. s. 17-18
 95. Ensimmäinen suomenkielinen väitöskirja näköispainoksena. Vanhan kirjallisuuden vuosikirja 1989. Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry. Vammala. s. 69-72
 96. Carl-Eric Thors in memoriam. Vuosikirja, Year Book 1988-1989. Suomalainen tiedeakatemia. s. 69-72. Carl-Eric Thors, Gedenkworte s. 72-74
 97. Kuivajärvi, Hietajärvi, Murhijärvi. Kieliposti n:o 9. s. ??
 98. Havaintoja Mouhijärven murteesta ja sen tallentamisesta. Teoksessa Mouhijärvi 1639-1989. Toim. Simo Penttilä. Julkaisija Mouhijärven kunta. s. 69-87 [1. p., 2. korjattu p.]
  Eripainos: Mouhijärvi 1639-1989. s. 69-87.
 99. Vanhan runon taitajia. Karjalan Heimo n:o 5-6, s.74.

  1990

 100. Kulttuurikuvia Karjalasta. Ihmisiä ja elämänkohtaloita rajantakaisessa Karjalassa. 310 s. W+G.
 101. (&Helmi Virtaranta) Karjalan kieltä ja kansankulttuuria I. Tverinkarjalaisia kielennäytteitä. 445 s. SUS Toimituksia 205.
 102. Paul Ariste 1905-1990. Virittäjä s. 66-
 103. Ritvalan helkarunojen alkuperän arvoitus. Sääksmäki-lehti, Sääksmäki-seura. s. 10-12 [sama kuin 1991 no ??]
 104. Pohjois-Amerikan paikannimiä amerikansuomalaisten kielenkäytössä. Siirtolaisuus. Turku. Vol. 17:2 s. 4-11
  Summary: North American place-names in Finnish-American usage
 105. The Dictionary of American Finnish. Teoksessa Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum 2A, s. 275
 106. Mies ja hänen tiensä. Teoksessa Tapio Horila: Lehtori ja hänen syrjähyppynsä. Somero-Seura, Somero. s. 11-20
 107. Vihkonen Ojansuun tallentamaa Naamoilan lyydiä. Teoksessa Laatokan piiri. Juhlakirja Heikki Leskisen 60-vuotispäiväksi 10.10.1990. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 60. Vapk-kustannus. Helsinki. s. 201-208
 108. Karjala kirjakieleksi. Maailma ja me ; 3. s. 22-31.
 109. Kolmodvorkoi, kovan onnen kylä. Maailma ja me ; 9. s. 56-59: kuv.
 110. Professori Väinö Kaukonen kuollut. Karjalan Heimo n:o 9-10, s. 216.
 111. Mikä on karjalan kieli. Karjalan Heimo n:o 5-6, s. 83.
 112. Vienan-karjalan pohjoisetkaan kylät eivät olleet runottomia. Karjalan Heimo n:o 7-8, s. 137-138.

  Arvostelu:

 113. Hämäläinen kerronta on ilmeikästä. Ei silloin vihanneksia purtu. Pekka Lehtimäki: Tammelan murrekirja. Kotiseudun murrekirjoja 11. SKS. 404 sivua. Aamulehti 17.1.90

  1991

 114. Keskusteluja Valev Uibopuun kanssa. Vestlusi Valev Uibopuuga. 179 s. Castrenianumin toimitteita 39
 115. Ritvalan helkarunojen alkuperän arvoitus. Aikakirja III. Valkeakosken kaupungin julkaisusarja B:3. Valkeakoski 1991. s. 37-44 [sama kuin 1990 no ??]
 116. Tverinkarjalaiset perustaneet oman kulttuuriseuran. Karjalan heimo n:o 1-2. s. 4-11: kuv.
 117. Antti Lizeliuksen toimittamat raamatunsuomennokset (1758 ja 1776). Teoksessa Kaiken takana. Hannu Nikkilälle 17. syyskuuta 1991. Vammalan kirjapaino Oy, Vammala. s. 53-62

  1992

 118. Tverinkarjalaisista nimistä. 182 s. Suomalais-ugrilaisen seuran Toimituksia 209.
 119. Amerikansuomen sanakirja. A Dictionary of American Finnish. 329 s. Siirtolaisuusinstituutti. Turku.
 120. Ètûdy o Karelskoj kulture : lûdi i sudby. Karjalaisia kulttuurikuvia. Ihmisiä ja elämänkohtaloita rajantakaisessa Karjalassa. 286 s. Petrozavodsk.
 121. Erkki Itkonen 26.4.1913-28.5.1992. Virittäjä s. 415-418
 122. "On kännätty piitsiksiä, plommia ja tehty äpylijeliä." Pirta. Kalevalaisten naisten liiton jäsenlehti 1/1992, s. 16-17.
 123. Recording the language and Cultural Tradition. Siirtolaisuus Migration no 4, s. 7-9.

  1993

 124. Amerikansuomi. 207 s. + 32 kuvas. SKS Tietolipas 125 (Karisto).
 125. Elettiinpä ennenkin. Kulttuurikuvia vanhasta Sastamalasta vuosisadanvaihteen molemmin puolin. Toinen, kuvitukseltaan uusittu painos. 354 s. Tyrvään sanomat Oy, Vammala
 126. Kynällä kylmällä - kädellä lämpimällä: muistiinpanoja tapauksista ja tapaamisista. Toim. Jaakko Yli-Paavola. 356 s. SKS Toimituksia 582.
 127. Väinö Kaukonen. In memoriam. Teoksessa Vuosikirja. Year Book 1992-1993. Suomalainen Tiedeakatemia. Academia Scientiarum Fennica. 1993. s. 75-78.
  Saksaksi: Väinö Kaukonen. Gedenkworte. s. 78-79
 128. Hos ingermanländare i Sverige. Teoksessa Huovinen S. (toim): Ingermanland - om land och folk. Kulturfonden för Sverige och Finland, Stockholm. s. 205-232

  1994

 129. Anna Vasiljevna Tšesnakovan kerrontaa ja itkuvirsiä. Lyydiläisiä tekstejä VI. 240 s. + 16 kuvasivua. Suomalais-ugrilaisen seuran Toimituksia 218.
 130. Karjalan kirjakielen tuskien taival. Hiidenkivi no 5 s. 10-15
 131. Akateemikko Pertti Virtarannan ehdotus Salmi-juhlassa. Juho Kujolalle olisi saatava muistomerkki. Karjalan Heimo n:o 7-8, s.102.

  1995

 132. Suomeen suostuneita. Kielimiehiä ja kulttuuripersoonia. Toim. Jaakko Yli-Paavola. 310 s. SKS Toimituksia 624.
 133. Tverinkarjalaiset. Teoksessa Tuija Saarinen ja Seppo Suhonen (toim): Koltat, karjalaiset ja setukaiset. Pienet kansat maailmojen rajoilla. Snellman-instituutin A-sarja 19/1995 Kuopio, s. 152-165. Tiivistelmä: Tver Karelians, 262-263
 134. Itämerensuomalaiset kielet. Teoksessa Itämerensuomalaiset. Heimokansojen historiaa ja kohtaloita. Toim. Mauno Jokipii. Atena kustannus Oy, Jyväskylä. s. 15-29
 135. Karjalaiset, kieli ja kulttuurielämä. Teoksessa Itämerensuomalaiset. Heimokansojen historiaa ja kohtaloita. Toim. Mauno Jokipii. Atena kustannus Oy, Jyväskylä. s. 337-359
 136. Pertti Virtaranta. Teoksessa Mies joka luki runon. Suomalaisten miesten valitsemia runoja. Toim. Salme Saure. Otava, Keuruu. s. 19-21

  1996

 137. Hauska tutustua. Amerikansuomalaisia tapaamassa. Toim. Jaakko Yli-Paavola. 353 s. SKS Toimituksia 651.
 138. Robert Austerlitz 1923-1994. Finnish-ugrische Forschungen 53. Suomalais-ugrilainen seura. s. 296-301
 139. Kuolleet. Professori Igor Vahros. Helsingin sanomat 5.7.1996

  1997

 140. Suomalaismetsissä. Muistelmia matkoilta Keski-Skandinavian suomalaisten keskuuteen. Toim. Jaakko Yli-Paavola. 191 s. SKS Toimituksia 673.
 141. Vuokkiniemen lahja Suomelle [Heikki Kyyrönen 70 vuotta]. Karjalan Heimo no 3-4 s. 48-49
 142. Vuokkiniemen lahja Suomella [Heikki Kyyrönen 70 vuotta]. Oma mua no 21 s. 2

  Toimitusneuvoston jäsen

 143. Journal of Finnish Studies - March 1997, Toronto

  1999

 144. (&Helmi Virtaranta). Toimittaneet Raija Koponen, Marja Torikka, nuotinnokset Ilpo Saastamoinen. Ahavatuulien armoilla. Itkuvirsiä Aunuksesta. 227 s. Suomalais-Ugrilainen Seura. Toimituksia 234. Vammala.

Pertti Virtarannasta kirjoitettua
Antikvariaatit, kirjat


Sivun ylläpito: T. Pitkänen, s-posti: tiedot(ät)tie.to. Sivu avattu 15.5.1997, viimeksi muutettu: 11.1.19. Copyright©1997-2019 T. Pitkänen