WwwTieto kotisivu
Home Page

TietoKirjat
Book Info /
Antiquariats

Nettikamerat
WebCam Finland

Karjala
Karelia/Carelia

Karjala / Karelia

Karjala-kirjallisuutta

Listassa on mm. sukututkimukseen sopiva valikoima Karjala-kirjallisuutta: Karjalaa yleensä, Sortavalan seutua sekä Tverin Karjalaa käsittelevää kirjallisuutta.Karjala (yleensä)

 1. Jaatinen Martti I: Karjalan kartat. Helsinki 1997. Tammi
 2. Julku Kyösti: Suomen itärajan synty. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 1987. 455 s. [Runsaasti kuvia ja karttoja]
 3. Härkönen Iivo (toim.): Karjalan kirja. WSOY Porvoo 1932. 1088 s. Liitekartta: karjalaisten (ja vepsäläisten) asuma-alueet.
 4. Nevalainen Pekka, Sihvo Hannes (toim.): Karjala. Historia, kansa, kulttuuri. SKS 1998.
 5. Karjala 1-5. Arvi A. Karisto Oy. Hämeenlinna 1981-83.
 6. Karjalan historiaa. Historian aitta VIII, toimittanut Historian Ystäväin Liitto. Jyväskylä 1938. 159 s.
  • Tallgren A. M.: Kauko-Karjalan muinaismuistot ja esihistoriallinen asutus, s. 10-20
  • Leskinen Eino: Itä-Karjalan historiaa kielentutkimuksen valossa, s. 21-31
  • Hämäläinen Albert: Vanhoista itäkarjalaisista kansantavoista, s. 32-41
  • Rosén R.: Itä-Karjalan asutushistoriaa, s. 42-50
  • Rosén R.: "Rusopartainen Ontrus" ja hänen esi-isänsä, s. 51-60
  • Surakka Martta: Itä-Karjalan luostarit, s. 61-69
  • Laati Iisakki: Itä-Karjala ja Stolbovan rauha 1617, s. 70-76
  • Keynäs W.: Venäläistä kirkko- ja koulupolitiikkaa Itä-Karjalassa, s. 77-88
  • Aarnio Matti A.: Itä-Karjala suursodan kynsissä, s. 89-100
  • Kaukoranta Toivo: Itä-Karjalan kysymys kansainväliseltä kannalta, s. 101-116
  • Rosén R.: Vanha Suomi, s.117-158
 7. Kirkinen Heikki: Karjala idän ja lännen välissä I. Venäjän Karjala renesanssiajalla (1478-1617). Kirjayhtymä. Joensuu 1970. 344 s.
 8. Kirkinen Heikki: Karjala taistelukenttänä. Karjala idän ja lännen välissä II. Kirjayhtymä. Joensuu 1976. 376 s.
 9. Kirkinen Heikki: Karjala idän kulttuuripiirissä. Bysantin ja Venäjän yhteyksistä keskiajan Karjalaan. Kirjayhtymä. Rauma 1963. 263 s.
 10. Kirkinen, Nevalainen, Sihvo: Karjalan kansan historia. WSOY 1994. 605 s.
 11. Kuujo Erkki: Jo Karjalan kunnailla lehtii puu.... Moskovan rauhassa luovutettujen alueiden varhaisempia vaiheita. Karjalan kirjapaino Oy. Lappeenranta 1993. 79 s.
 12. Kärkkäinen Lauri: Suomen valtakunnan vanhat rajat ja itärajan käynti 1934. Maanmittaushallituksen julkaisu nro 59. Helsinki 1987. 123 s. + 15 karttasivua
 13. Lappalainen Pekka: Karjalan maa. Jyväskylä 1979. Gummerus. 92 s.
 14. Muinaista ja vanhaa Itä-Karjalaa. Tutkielmia Itä-Karjalan esihistorian, kulttuurihistorian ja kansankulttuurin alalta. Toimittanut Suomen muinaismuistoyhdistys. Korrehtuurivedos, 1944
  • Sauramo Matti: Äänisen myöhäisglasiaalisesta kehityksestä
  • Kivikoski Ella: Itä-Karjalan esihistorialliset muistot
  • Äyräpää Aarne: Itä-Karjala kivikautisen asekaupan keskustana
  • Nordman C. A.: Itä-Karjalaiset eläinpääaseet
  • Kronqvist I.: Piirteitä Itä-Karjalan tšasouna- ja kirkkorakennuksista
  • Pettersson Lars: Äänisniemeläinen ikonityöpaja
  • Itkonen T. I.: Itä-Karjalan kansatiedettä
  • Vilppula Hilkka: Itäkarjalaiset talonpoikaisrakennukset
  • Vahter Tyyni: Itä-Karjalan kansanomaisista käsitöistä
  • Hirsjärvi A.: Länsi ja itä kalenterisauvoissamme
 15. Nissilä Viljo: Suomen Karjalan nimistö. Karjalaisen Kultuurin Edistämissäätiö. Joensuu 1975. 382 s. [Sanahakemisto ja asiahakemisto]
 16. Paavolainen Erkki: Sellainen oli Karjala. Keuruu 1958
 17. Piispanen P.P.: Karjalan tuhoutuneet pyhäköt 1939-1942. Mikkeli . Kirkkoja Karjalaan r.y., 1942. 60 s.
 18. Rinno Soile, Laukkanen Minna (toim.): Karjalan luterilaiset kirkot ja seurakuntien pyhät esineet. Antreasta Äyräpäähän - hiljaiset kirkot. Etelä-karjalan taidemuseon julkaisuja 18:1a. Jyväskylä 1997. 598 s.
 19. Saksa Aleksandr: Rautakautinen Karjala. Muinais-Karjalan asutuksen synty ja varhaiskehitys. Studia Carelica humanistica. Joensuu 1998. 258 s.
 20. Saloheimo Veijo: Käkisalmen läänistä ja Inkerinmaalta ruptuurin aikana 1656-58 paenneet ja poisviedyt. Historian tutkimuksia - Studies in history, Joensuun yliopisto, Humanistinen tiedekunta. Joensuu 1995. 203 s.
 21. Seppinen Jukka: Kohti Karjalaa. Pakkoluovutetu Karjala tänään ja huomenna. Karjalan kirjapaino Oy / Karjala-lehti. Helsinki 1998. 95 s.
 22. Susiluoto Ilmari: Pieni Karjalakirja. Kustannusosakeyhtiö Ajatus. Hämeenlinna 1999. 319 s. [kirjallisuusluettelo]
 23. Uino Pirjo: Ancient Carelia - Archeological studies, Muinais-Karjala - Arkeologisia tutkimuksia. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 104. Helsinki 1997. 426 s.
 24. Virtaranta Pertti: Karjala-kirjallisuutta
 25. Voionmaa Väinö: Suomen karjalaisen heimon historia. Helsinki 1915. 543 s. [asiasanahakemisto ja laaja lähdeluettelo]
 26. Väinölä Martti: Takaisin vallattua Karjalaa. Osuustoimintamiehen matkakuvia. Eripainos Pellervon vihoista. Pellervo-seura, Helsinki 1942. 64 s.

Laatokan Karjala

 1. Honkapirtti Maija: Sortavala - Raja-Karjala, s. 56-69. Teoksessa Luonnonhistorian ja maantieteen opettajain päivät 1935-1936. Esitelmiä ja selostuksia. Suomen luonnonhistorian ja maantieteen opettajain liiton julkaisuja 1. Helsinki 1936
 2. Ikonen Eero: Sortavalan käsityöläis- ja tehtailijayhdistys 1869-1944. Jyväskylä 1951. 100 s. [liite: kulta- ja hopeasepät Sortavalassa ennen v. 1869]
 3. Jaatinen Martti I: Sortavalan rakentaminen 1643-1944. Espoo 1997. TKK, Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A26. [Lähdeluettelo, karttoja]
 4. Kanervo Erkki: Sortavalan seudun maantieteestä, s. 43-55. Teoksessa Luonnonhistorian ja maantieteen opettajain päivät 1935-1936. Esitelmiä ja selostuksia. Suomen luonnonhistorian ja maantieteen opettajain liiton julkaisuja 1. Helsinki 1936
 5. Karttunen U.: Sortavalan kaupungin historia. Sortavalan kaupunki. Sortavala 1932. 349 s. [Ei hakemistoja. Liite: Sortavalan pogostan kartta v. 1648]
 6. Kuujo Erkki: Raja-Karjala Ruotsin vallan aikana. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö. Joensuu 1963. 253 s. [Ei hakemistoja]
 7. Kuujo Erkki: Taka-Karjalan verotus v:een 1710. Mit einem Auszug in deutscher Sprache. Historiallisia tutkimuksia LII, julkaissut Suomen Historiallinen Seura. Helsinki 1959. 226 s. [ei nimihakemistoja]
 8. Kuujo Erkki, Immonen Toivo, Puramo Eino: Kurkijoen kihlakunnan historia. Hiitola-Kurkijoki- Lumivaara Jaakkima. Pieksämäki 1958 [karttoja, asutushistoriaa: sukunimiluetteloita]
 9. Koponen Paavo: Laatokka, Karjalan meri. Otava 1986. 224 s. [lähdeluettelo, ei hakemistoja]
 10. Laatokan Karjalan maakuntaliiton vuosikirja I. Sortavala 1937.
  • Oksala Arvi: Alkusanat, s. 3-4
  • Laatokan-Karjala 125 vuotta muun Suomen yhteydessä, s. 5-8
  • Kanervo Erkki: Sortavalan seudun asutusmaantieteestä, s. 9-50 [7 karttaa]
  • Laitinen A. A. A.: Muutamia tietoja Kitelän kreikkalaiskatolisen seurakunnan kuolleitten luettelosta 1800-luvun alkupuolella, s. 51-57
  • Korhonen A. E.: "Raja-Karjala" maatalousseutuna, s. 58-64
  • Vartiainen Eliel: Vanhaa polvea. Eräitä henkilökuvia. Kuvittanut Toivo Talvi, s. 65-70 [runonlaulajista]
  • Näsi Valde: Ristlahden taistelun muistomerkkihanke, s.71-77
  • Laatokan-Karjalan maakuntaliiton alkuvaiheita, s. 78-80
  • Selostus Laatokan-Karjalan maakuntaliiton ensimmäisen vuoden toiminnasta, s.81-83
  • Näsi Valde: Maakunnallista yhteistoimintaa Laatokan-Karjalassa (Radioesitelmä 18.1.36), s. 84-90
  • Perustavan kokouksen pöytäkirja 15.9.35, s. 91-94
  • Oksala Arvi, ministeri: Puhe vuosikokouksessa 14.6.36, s. 94-96
  • Laatokan-Karjalan maakuntaliiton jäsenet, s. 96-97
  • Laatokan-Karjalan maakuntaliiton säännöt, s. 98-100
  • Laatokan-Karjalan maakuntaliiton hallitus ja neuvottelukunta 1935-36, s. 101
  • Tiliasema, s. 103
 11. Leskinen Heikki: Luoteis-Laatokan murteiden äännehistoria I. Konsonantit. SKS Helsinki 1963. 306 s. [lähdeluettelo]
 12. Liike-elämä ja teollisuus Kalevalan laulumailla. Laatokan toimitus. Sortavala 1935. 192 s.
 13. Lintunen Petri, Hytönen Mervi, Ikonen Kirsi, Kivimäki Sari: Laatokan pohjoisrannan kulttuuriympäristö. Suomalainen kulttuuriperintö Laatokan pohjoisrannikon maisemassa. [teksti myös venäjäksi]. Suomen ympäristökeskus. Helsinki [1999]. [Karttoja, lähdeluettelo]
 14. Mäkinen Yrjö-Pekka (toim.): Laatokan Karjalan nousun vuosikymmenet. Laatokan Karjalan henkisen ja taloudellisen kehityksen vaiheita 1880-1940. Laatokan Karjalan kulttuurityön toimikunta. Pieksämäki 1956. 279 s. [Kirjallisuusluettelo, ei hakemistoja]
 15. Näsi Valde, Ovaska Eemil: Laatokan mainingit. Otava Helsinki 1942. 211 s. Liitekartta
 16. Saarela A.K.: Sortavalan maa- ja kaupunkiseurakunnan historia. Pitäjänkertomus. Sortavala 1932. 272 s. [Ei hakemistoja. Liitteenä v. 1681 verotusluettelo Sortavalan kreivikunnassa]
 17. Salminen V.: Jaakkiman pitäjän historia I. 2. painos. Hämeenlinna 1967. [Ei hakemistoja]
 18. Saloheimo Veijo: Asutuksen kasvun rajat, taloluvun kehitys ja sen tekijöitä Laatokan-Karjalassa 1500-1764. Joensuu 1977. 40 s.
 19. Sortavalan arkkitehtuuria 1864-1939. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. 2007. 176 s.
 20. Sortavalan maalaiskunta. Muistojulkaisu. Näköispainos v. 1954 painetusta kirjasta. Sorvala säätiö. Jyväskylä 1991. Liitteenä kartta Sortavalan maalaiskunnasta. [Ei hakemistoja]

takaisin WwwTieto -kotisivulle / Back to Home Page
Sivun ylläpito, s-posti: tiedot(ät)tie.to . Sivu avattu 27.7.1997, muutettu: 6.7.14 Copyright© 1997-2014 WwwTieto.